ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

คำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ภาษาอังกฤษ

Democracy

ประชาธิปไตย

Revolution

การปฏิวัติ

Political organization

องค์กรทางการเมือง

Politician

นักการเมือง

Flash mob

การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง

Mob-Protester

ผู้ชุมนุมประท้วง

Wrongdoing

การกระทำผิด

Prime Minister

นายกรัฐมนตรี

Political corruption

ทุจริตทางการเมือง

Centralization

การรวมอำนาจ

Separation of power

การแบ่งแยกอำนาจ

Supreme Court

ศาลฎีกา

Negotiations

การเจรจาต่อรอง

Demonstration

การเดินขบวน , การประท้วง

Justice

ความยุติธรรม

Opinion

ความคิดเห็น

Argument

ข้อโต้แย้ง

Inmate, prisoner

นักโทษ


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google