ทำไมต้องแปลภาษาจีนกับเรา?

ศูนย์แปลภาษาจีนออนไลน์ ประสบการณ์การให้บริการแปลภาษาจีนนับ 10 ปี เราพัฒนาระบบการให้บริการเสมอมาอย่าต่อเนื่อง เพื่อให้สั่งงานแปลภาษาจีนได้ง่าย เน้นคุณภาพการแปล สั่งแปลจีนได้ตามกำหนด รับประกันความพึงพอใจ ลูกค้าจึงมั่นใจใช้บริการแปลภาษาจีนกับเรา

 ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159
 093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: 0933974214
อัพโหลดไฟล์งานแปลภาษาอังกฤษ สั่งแปลภาษาอังกฤษ สั่งงานแปลภาษาอังกฤษผ่านเจ้าหน้าที่ ติดต่อฝ่ายขาย
อ่าน

บริการแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี

ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น รับแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี ซึ่งเป็นงานแปลที่ต้องการความรู้ ความชำนาญ ของผู้ที่ศึกษาด้านธุรกิจและการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้มีการใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและการเงิน ต้องการความถูกต้องและแม่นยำสูง เป็นอีกหนึ่งานแปลเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้แปลเป็นสำคัญ

บริการแปลงานเชิงธุรกิจ-การเงิน-การบัญชี #1

การแปลเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี มีความสำคัญในยุคปัจจุบันอย่างไร?

ปัจจุบันบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการขยับขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตหรือต้องการยกระดับองค์กรของตัวเองมักต้องการใช้บริการแปลเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชีเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดเผยงบการเงิน ข้อมูลรายได้ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือนายทุนที่ต้องการลงทุนกับบริษัท

นอกจากนี้ ด้วยความที่ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ยุคอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0 การแปลเอกสารทางธุรกิจ การเงิน การบัญชีของบริษัทให้เป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นการช่วยยกระดับบริษัทของเราให้มีความเป็นสากลขึ้นอีกขั้น ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทของคุณ

นอกจากการแปลเอกสารธุรกิจแล้ว ยังมีเอกสารการเงินการบัญชีอีกหลายส่วน เช่น

  • งบดุล
  • งบกำไรขาดทุน
  • งบกำไรสะสม
  • งบกระแสเงินสด
  • หมายเหตุประกอบการเงิน
  • รายละเอียดทางการเงินการบัญชีอื่น ๆ

ซึ่งเอกสารเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงรายรับ รายจ่าย กำไร – ขาดทุน หรือผลประกอบการของบริษัท มีความสำคัญทั้งในด้านการนำเสนอต่อผู้ร่วมหุ้นไปจนถึงหน่วยงานสรรพากร การแปลเอกสารอย่างถูกต้องและแม่นยำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้

นอกจากนี้สำหรับบริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทต่างชาติที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยและต้องการยื่นเอกสารทางธุรกิจเป็นภาษาไทยให้กับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนอื่น ๆ ก็ต้องให้ความสำคัญกับการแปลเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี โดยเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน

บริการรับแปลเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี เหมาะกับใคร

  • พนักงานบริษัทและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • พนักงานบัญชี พนักงานตรวจสอบบัญชี
  • องค์กร บริษัท นิติบุคคลทั้งของไทยและต่างประเทศ
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการแปลเอกสารธุรกิจและการเงินการบัญชีจากไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย

ทำไมต้องใช้บริการแปลเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชีกับเรา

ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น เป็นศูนย์แปลภาษาอังกฤษมืออาชีพ เราพรอมให้บริการแปลภาษาทั้งแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปลเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ สามารถแปลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ถูกความหมายและบริบท รวมถึงสามารถใช้คำศัพท์เฉพาะทางได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อส่งงานแปลที่มีคุณภาพมากที่สุดถึงมือคุณ รองรับการแปลสำหรับบุคคลทั่วไป นิติบุคคล และบริษัททุกประเภท

เพราะเอกสารทางธุรกิจ การเงิน และการบัญชีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างยิ่ง การแปลเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี จึงต้องอาศัยฝีมือของผู้แปลที่มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเป็นผู้มีความชำนาญในสายงานธุรกิจ การเงินและการบัญชีอย่างแท้จริง


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

Btn_Neworder.gif

                  สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.com หรือที่เมล์ [email protected]
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09-3397-4214 หรือที่ไลน์ 0933974214

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้แล้วแบ่งปัน