ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano


อ่าน

บริการแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี

แปลบัญชีการเงิน

ปัจจุบันบริษัทต่างๆที่ต้องการขยับขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตหรือต้องการยกระดับองค์กรของตัวเองมักต้องการใช้บริการแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชีเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดเผยงบการเงิน ข้อมูลรายได้ หรือรายละเอียดต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าชาวต่างชาติ หรือนายทุนที่ต้องการลงทุนกับบริษัท นอกจากนี้ด้วยความที่ประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ยุคอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0 การแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชีของบริษัทให้เป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นการช่วยยกระดับบริษัทของเราให้มีความเป็นสากลขึ้นอีกขั้น ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทของคุณ

ค่าแปลงบการเงิน

ซึ่งนอกจากการแปลเอกสารธุรกิจแล้ว ยังมีเอกสารการเงินการบัญชีอีกหลายส่วน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบการเงิน รายละเอียดทางการเงินการบัญชีอื่นๆ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงรายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุน หรือผลประกอบการของบริษัท มีความสำคัญทั้งในด้านการนำเสนอต่อผู้ร่วมหุ้นไปจนถึงหน่วยงานสรรพากร การแปลเอกสารอย่างถูกต้องและแม่นยำโดยผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ สำหรับบริษัทข้ามชาติ หรือบริษัทต่างชาติที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยและต้องการยื่นเอกสารทางธุรกิจเป็นภาษาไทยให้กับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ ก็ต้องให้ความสำคัญกับการแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชี โดยเลือกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน

แปลงบการเงินภาษาอังกฤษด่วน

เราให้บริการแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชีแก่บุคลากรทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ เอกชน พนักงานบัญชี พนักงานตรวจสอบบัญชี องค์กร บริษัท นิติบุคคลทั้งของไทยและต่างประเทศ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องบริการแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เราพร้อมให้บริการทุกระดับอย่างมีคุณภาพในทุกชิ้นงาน

ใช้เวลาแปลงบการเงินกี่วัน

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เราคือศูนย์แปลภาษาอังกฤษมืออาชีพ ให้บริการแปลงานเชิงธุรกิจ การเงิน การบัญชีชี ซึ่งเป็นงานแปลที่ต้องการความรู้ ความชำนาญ ของผู้ที่ศึกษาด้านธุรกิจและการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้มีการใช้คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ การเงิน การบัญชี ต้องการความถูกต้องและแม่นยำสูง เป็นอีกหนึ่งงานแปลเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้แปลเป็นสำคัญ เราพร้อมให้บริการแปลภาษาทั้งแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ส่งงานแปลที่มีคุณภาพมากที่สุดถึงมือคุณ รองรับการแปลสำหรับบุคคลทั่วไป นิติบุคคล และบริษัททุกประเภท และยังสามารถรับรองเอกสารแปลได้อีกด้วย

สั่งแปลงบการเงิน

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์: 09 3397 4214 อีเมล: [email protected] ไลน์ไอดี: @pawano หรือสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่หน้าเว็บไซต์ ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.com


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google