ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

บริการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์

แปลงานกฎหมาย

ทำไมการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ต้องเลือกใช้บริการแปลภาษาจากมืออาชีพ เพราะในชีวิตประจำวันเราอาจมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารทางกฎหมายและรัฐศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น สัญญาเช่าบ้าน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่ารถ สัญญาจ้างงาน เอกสารเกี่ยวกับศาล ข้อตกลงบริษัท งานวิจัยด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งอาจมีโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่เราต้องใช้เอกสารเหล่านี้ในรูปแบบภาษาอังกฤษ หรือในรูปแบบภาษาไทย โดยการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็เป็นไปได้

สั่งแปลกฎหมาย

โดยตามปกติแล้วเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ มักเป็นระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย เอกสารสัญญาต่างๆ นอกจากนี้อาจรวมถึงงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ จดหมาย หนังสือ หรือเอกสารอื่นๆที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน ซึ่งงานประเภทนี้เป็นงานที่ต้องการความละเอียดและความถูกต้องแม่นยำสูง หากแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผิดจากความหมายของคำศัพท์ต้นฉบับไปเมื่อไร ก็จะทำให้ความหมายที่ต้องการสื่อสารผิดเพี้ยนไปทันทีราคาแปลงานด้านกฎหมาย

การแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ยังต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางหรือคำศัพท์ตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อต้องมีการยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้การแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ก็ยิ่งต้องการความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และความแม่นยำสูง คุณจึงควรเลือกใช้บริการจากผู้แปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในงานแปลด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์มากที่สุด เพื่อความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และสามารถนำเอกสารทางกฎหมายและรัฐศาสตร์เหล่านั้นไปใช้งานได้จริง

เราให้บริการรับแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์แก่บุคลากรทุกประเภท ไม่ว่าคุณจะเป็นครู อาจารย์ นักวิชาการทางกฎหมายและรัฐศาสตร์ เจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน นักกฎหมาย ทนาย หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการแปลเอกสารทางกฎหมายและรัฐศาสตร์ เราพร้อมให้บริการทุกระดับอย่างมีคุณภาพในทุกชิ้นงานรับแปลกฎหมายและรัฐศาสตร์

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด เราคือศูนย์แปลภาษาอังกฤษมืออาชีพ ให้บริการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์หนึ่งในงานแปลที่ยาก ละเอียด และต้องการทีมงานผู้แปลที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางมากที่สุด เราพร้อมให้บริการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร จดหมาย ประกาศ หนังสือราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์ม หรือเอกสารงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยังสามารถรับรองเอกสารแปลได้อีกด้วย

ดำเนินการโดยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงผู้แปลที่มีความชำนาญในการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเรา นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ให้บริการแปลภาษามากว่า 10 ปี จึงสามารถแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ให้คุณได้ทุกประเภท เพราะการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์เป็นงานเฉพาะทางที่ต้องการความถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงเป็นงานแปลที่ต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางหรือการอ้างอิงคำศัพท์จากทางราชการโดยเฉพาะ ดังนั้นก่อนจะเลือกบริการแปลงานกฎหมายและรัฐศาสตร์ เราจึงต้องคำนึงถึงประสบการณ์ ความชำนาญและความรู้ของผู้แปลเป็นหลักด้วยแปลรัฐศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์: 09 3397 4214 อีเมล: [email protected] ไลน์ไอดี: @pawano หรือสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่หน้าเว็บไซต์ ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.com


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google