ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

บริการแปลซอฟต์แวร์

ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่นรับแปลซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นทุกประเภท เพราะปัจจุบันโลกของเราก้าวสู่ยุคของการใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงงานบางอย่างที่ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์เฉพาะทาง การแปลซอฟต์แวร์ให้อ่านง่าย ถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้บริการแปลซอฟต์แวร์ #1

แปลซอฟต์แวร์คืออะไร ทำไมเราต้องแปลซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ (Software)คือ ส่วนที่เป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยเราเรียกกันติดปากว่าโปรแกรม เป็นชุดคำสั่งที่ทำให้เราสามารถสั่งการหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามต้องการ เขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

บริการแปลซอฟต์แวร์ #1

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Window 10, UNIX, LAN หรือ Translation Program เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
เป็นโปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการโดยเฉพาะ เช่น Microsoft Word, CorelDraw, Photoshop, Harvard Graphic, Freelance Graphic, หรือ PageMaker เป็นต้นบริการแปลซอฟต์แวร์ #1

จะเห็นได้ว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้นมีหลายแบบหลายประเภท ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมักต้องการแปลซอฟต์แวร์ประยุกต์มากกว่า เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์และเป็นซอฟต์แวร์แบบใช้งานเฉพาะด้านที่มีการผลิตขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของทุกสายงานโดยเฉพาะ การแปลซอฟต์แวร์ให้มีภาษาที่ถูกต้อง อ่านง่าย จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่นิยมแปลไทยและมีการใช้งานบ่อย ๆ ส่วนใหญ่เป็นการใช้งานในบริษัท ห้างร้าน คลินิก หรือสถานพยาบาล เช่น ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซอฟต์แวร์การเงิน การบัญชี ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ทำเงินเดือน (Payroll) เป็นต้นบริการแปลซอฟต์แวร์ #1

การแปลซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทยทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงาน เมนู และการใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขณะเดียวกับสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้บริการแปลซอฟต์แวร์จากภาษาไทยเป็นอังกฤษก็ช่วยเปิดโอกาสในการทำตลาดให้ไปสู่ระดับสากลและช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ของเรา

บริการรับแปลซอฟต์แวร์เหมาะกับใคร
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่น
  • บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องการแปลซอฟต์แวร์เฉพาะในสำนักงาน
  • นักพัฒนาโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการแปลซอฟต์แวร์ทุกประเภท

บริการแปลซอฟต์แวร์ #1

ทำไมต้องใช้บริการแปลซอฟต์แวร์กับเรา

ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น เป็นศูนย์แปลภาษาอังกฤษมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี เรามีทีมงานนักแปลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความชำนาญเฉพาะด้านการแปลซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย รองรับการแปลซอฟต์แวร์ทุกแบบ ทุกประเภท เพื่อให้งานแปลซอฟต์แวร์ออกมาถูกต้องเพื่อการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

การแปลซอฟต์แวร์ไม่ได้มีประโยชน์แค่สำหรับการใช้งานในบริษัทหรือองค์กรเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ รวมถึงโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการยกระดับงานของตัวเองให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอีกด้วย


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google