ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นลาว

แปลภาษาอังกฤษเป็นลาว #1

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก ทำให้เอกสารส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ นั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ประชากรบางส่วนที่ไม่เข้าใจหรืออ่านเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ก็มีจำนวนมากเช่นกัน เพราะฉะนั้นการแปลภาษาอังกฤษเป็นลาวจึงเป็นส่วนที่สำคัญมาก เพื่อให้สื่อสารได้เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าเอกสารทุกชนิดถือเป็นเอกสารสำคัญ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาวก็เช่นกัน ดังนั้นเราจึงให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาลาวทุกประเภทดังต่อไปนี้

  • เอกสารสัญญา เพื่อใช้ประกอบการเซ็นสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า เป็นต้น
  • หนังสือคู่มือ เพื่อใช้ประกอบการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คู่มือการใช้งาน คู่มือขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น
  • กฎระเบียนบริษัท หรือข้อบังคับบริษัท เอกสารในส่วนนี้เป็นเอกสารเฉพาะของบริษัท จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงาน ช่วงเวลา การขาด การลา เป็นต้น
  • ฉลากสินค้า แผ่นพับ โบรชัวร์ เพื่อใช้ประกอบการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์
  • เอกสารด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นวิจัย บทคัดย่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการศึกษา
  • เอกสารด้านการเงิน บัญชี เช่น เอกสารจากทางธนาคาร เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกิจ
  • จดหมายหรือข้อความสนทนาทั่วไป งานในลักษณะนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการคำแปลในทันทีแปลภาษาอังกฤษเป็นลาว #1

    โดยทาง ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.comได้จัดหานักแปลที่เชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษและภาษาลาวไว้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักแปลคนไทย ที่เรียนจบในศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษและภาษาลาว ที่มีทั้งประสบการณ์ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นลาวมาแล้วนับไม่ถ้วน นอกจากนี้ยังมีนักแปลคนลาวที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นลาวได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รับรองว่างานแปลสามารถนำไปใช้ได้อย่างแน่นอน

เรทราคาแปลภาษาอังกฤษเป็นลาวคิดตามปริมาณที่ได้รับการแปลจริง โดยคำนวณการแปลเฉพาะเนื้อหาที่ต้องแปลเท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการแปลอังกฤษเป็นลาวกับ ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.comได้รับผลประโยชน์มากที่สุด และที่สำคัญหากมีปริมาณงานจำนวนมาก ทางศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.comจะมีการพิจารณาปรับลดราคาให้อย่างเหมาะสม

การแปลภาษาอังกฤษเป็นลาวสำหรับเอกสารบางอย่าง อาจจะต้องการคำแปลในทันที ในส่วนนี้ทางผู้ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นลาวสามารถแจ้งวัน เวลา ที่ต้องการรับงานแปลได้ นักแปลจะดำเนินการแปลและส่งงานแปลแบบเร่งด่วนให้กับผู้ใช้บริการให้ทันท่วงที หากเอกสารต้นฉบับของผู้สั่งแปลเป็นเอกสารที่ต้องจัดแบบฟอร์ม และกังวนว่าเมื่อแปลเสร็จแล้วต้องนำคำแปลมาจัดตามแบบฟอร์มต้นฉบับเองอีกครั้ง ในเรื่องนี้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเป็นกังวนไป เพราะนอกจากงานแปลที่ถูกต้องแม่นยำแล้ว ทางศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.comยังให้บริการครอบคลุมไปถึงการจัดแบบฟอร์เอกสารอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ตาราง กราฟ การแทรกข้อความในรูป เป็นต้น งานแปลที่ได้รับสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการจัดแบบฟอร์มเพิ่มเติมแปลภาษาอังกฤษเป็นลาว #1

ช่องทางการติดต่อมีหลากหลายช่องทาง ดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องการแปลหรือปรึกษาเรื่องการแปลได้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมยังสามารถจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินได้


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google