ติดต่อสอบถาม
 บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0425559000520
  042 030 159  093 397 4214 , 098 601 1594
 [email protected]
 Line ID: @pawano
อ่าน

รับสมัครนักแปลภาษาอังกฤษ

รับสมัครนักแปลภาษาอังกฤษ ด่วน รับจำนวนจำกัด

เว็บไซต์ ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษทุกประเภท บริหารงานโดยทีมงาน บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเราจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้าและนักแปลอิสระผู้เชี่ยวชาญ ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นที่เราได้วิเคราะห์และพัฒนาระบบเพื่อรองรับการให้บริการแปลภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ซึ่งนักแปลและลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถส่งต้นฉบับงานแปล รับงานแปล ส่งมอบงานแปล ติดตามความคืบหน้า เก็บประวัติการสนทนาระหว่างนักแปลกับลูกค้าได้ทุกขั้นตอน

หากท่านสนใจสมัครเป็นนักแปลภาษาอังกฤษกับเราสามารถส่งเรซูเม่มาที่ [email protected] เเละสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการยืนยันข้อมูลส่วนตัว ความเชี่ยวชาญการแปล ผลงานการแปลของท่านที่ผ่านมา (หากยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการแปล สามารถยกตัวอย่างเอกสาร 1-2 หน้า นำมาแปลพร้อมเเนบมาเพื่อเป็นผลงานแปลได้) โดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากนักแปลเท่านั้น

1. ข้อมูลส่วนตัวประกอบการสมัคร

1) ชื่อ-สกุล:

2) ชื่อเล่น:

3) โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ:

4) facebook ID (ถ้ามี):

5) Line ID (ถ้ามี):

6) WhatsApp ID (ถ้ามี):

7) Wechat ID (ถ้ามี):

8) ที่อยู่:

9) เลขหนังสือเดินทาง(ถ้ามี):

10) อาชีพ:

11) การศึกษาสูงสุด::

12) ทักษะด้านภาษา:

13) ความเชี่ยวชาญด้านการแปล:

14) ประวัติการฝึกอบรม(ถ้ามี):

15) ประวัติการทำงาน:

16) ช่วงเวลาที่สะดวกรับงานแปล:

17) ช่องทางการรับเงินค่าแปล

2. ไฟล์ประกอบการสมัคร ได้แก่

1) รูปถ่ายหรือรูปประจำตัว

2) ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง

3) ไฟล์สำเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการเข้าฝึกอบรม

3. ไฟล์ผลงานการแปลที่ผ่านมาของคุณ

ในรูปแบบไฟล์ word อย่างน้อย 350 คำ

วิธีการชำระเงินให้นักแปล

ระบบจะตัดจ่ายเงินให้นักแปลทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือนโดยรวมยอดจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง การโอนเงินจะดำเนินการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. นักแปลจะต้องแปลข้อความโดยใช้ความรู้ ความชำนาญในการแปลอย่างแท้จริง ห้ามใช้เครื่องมืออิเลคโทรนิคใดๆช่วยแปลเด็ดขาด

2. นักแปลต้องส่งมอบงานแปลภายในเวลาที่ได้รับการประเมินจากทางสำนักงาน

3. ห้ามนักแปลขออีเมลหรือข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้า หรือห้ามนักแปลแจ้งอีเมล เบอร์โทร หรือข้อมูลส่วนตัวของนักแปลให้กับลูกค้า

4. หากนักแปลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1- 3 เราจะแจ้งเตือนทางอีเมลเป็นครั้งที่ 1 และเมื่อทำผิดเงื่อนไขอีกเป็นครั้งที่ 2 เราจะยกเลิกการเป็นสมาชิกนักแปลทันที

5. การมอบหมายงานให้นักแปล สำนักงานแปลจะเป็นผู้พิจารณามอบงานให้ ตามทักษะความเชี่ยวชาญของนักแปลแต่ละท่าน

สิทธิประโยชน์ของนักแปล

1. นักแปลที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นนักแปลประจำของเรา จะได้รับการสั่งงานแปลจากสำนักงานแปลโดยตรง

2. ระบบของเว็บไซต์มีฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายไอทีพัฒนาระบบ ฝ่ายการตลาดออนไลน์ ทำให้มีงานแปลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

3. เรามีระบบบริหารสำนักงานแปลเฉพาะที่เราออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย รับ-ส่งงานแปลโดยตรงทันที ส่งผลให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่ถูกต้องทันตามเวลาที่กำหนด

4. เรามีระบบบริหารบัญชีให้กับนักแปล นักแปลจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถตัดจ่ายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย แน่นนอ

5. นักแปลสามารถติดต่อสอบถามหรือเเจ้งปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้าได้ ผ่านระบบของเว็บไซต์ ซึ่งจะเก็บประวัติการสนทนาไว้ทุกครั้ง

6. เรามีฝ่ายบริการที่คอยประสานงาน ระหว่างลูกค้าและนักแปล หากมีปัญหาใด ๆ สามารถติดต่อฝ่ายประสานงานได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 17.00 น. ของทุกวัน


แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google