อ่าน

คำศัพท์หมวดเครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องมือช่าง ภาษาอังกฤษ #1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เครื่องมือช่าง (พร้อมคำอ่าน)

bolt(โบลท)สลักเกลียว
chisel(ซิซ เซล)สิ่ว
sewing machine(โซอิง มะชื่น)จักรเย็บผ้า
door handle(ดอร์ แฮนเดิล)ลูกบิดประตู
level(เลฟเวล)เครื่องวัดระดับ
compasses(คัม พัสเซส)วงเวียน
knife(ไนฟ)มีด
nail(เนล)ตะปู
saw(ซอ)เลื่อย
fret saw(เฟรท ซอ)เลื่อยฉลุ
electric drill(อิเลคทริค ดริล)สว่านไฟฟ้า
cutter(คัทเทอะ)มีดคัตเตอร์
barrel(แบร์เรล)ถังไม้
hinge(ฮินจ)บานพับ
workbench(เวิร์ค เบนช)โต๊ะงานช่าง
adhesive latex(แอดี ชิฟว เล เทคซ)กาวติดไม้
crowbar(โคร บาร์)ชะแลง
bucksaw(บัค ซอ)เลื่อยสองมือใช้ตัดไม้
flashlight(แฟลชไลท)ไฟฉาย
hacksaw(แฮค ซอ)เลื่อยตัดโลหะ
light bulb(ไลท บัลบ)หลอดไฟฟ้า
hammer(แฮมเมอะ)ค้อน
needle(นิดเดิล)เข็ม
tape measure(เทพ เมช เชอะ)ตลับเมตร
paint(เพนท)สี
paint can(เพนทุ แคน)กระป๋องสี
paint roller(เพนท โรลเลอร์)ลูกกลิ้งทาสี
penknife(เพนไนฟ)มีดพับ
pickaxe(พิค แอคซ)พลัว
nut(นัท)แป้นเกลียว
plane(เพลน)กบไสไม้
pick(พิค)อีเต้อสําหรับขุด
sandpaper(แซนด เพเพอะ)กระดาษทราย
scraper(สเครพเพอะ)เครื่องขูดสี
pliers(ไพล เออะ)คีม, ปากคีม
plumb bob(พลัม บ็อบ)ลูกดิ่ง
spade(สเปด)เสียม
rope(โรพ)เชือก
tack(แทค)ตะปูสั้นหัวแบน
Screw(สครู)ตะปูควง
screwdriver(สครูไดรฟเวอะ)ไขควง
spanner(สแปนเนอะ)กุญแจแหวน
scissors(ซิส เซอะซู)กรรไกร
tool box(ทูล บ็อคซ)กล่องเครื่องมือ
vise(ไวส)คีมจับ, ที่หนีบ
trowel(เทรา เอล)เกรียงโบกปูน
pipe wrench(ไพพ เรนช)ประแจขันท่อประปา
switchboard(สวิทชุบอร์ด)แผงไฟฟ้า
paintbrush(เพนท บรัช)พู่กัน, แปรงทาสี
wire(ไว เออะ)ลวด
wire stripper(ไอเออะ สตริพเพอะ)คีมปอกสายไฟ
wrench(เรน)ประแจเลื่อน
electrical tape(อิเลคทริคอล เทพ)เทปพันสายไฟ
sledgehammer(สเลจแฮมเมอะ)ค้อนทุบขนาดใหญ่
thread(เธรด)ด้ายหลอด

แชร์เรื่องราวดีๆ

Facebook Twitter Google

สั่งงานแปล

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแปล Text, Pdf ไฟล์เอกสารที่มีความยาวสามารถสั่งแปลได้โดยตรงที่
www.รับแปลภาษาอังกฤษ.com หรือที่อีเมล [email protected]
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 09 3397 4214 หรือที่ ไลน์ไอดี: @pawano

บทความที่เกี่ยวข้องความรู้ภาษาอังกฤษ

<< ความรู้ทั้งหมด >>